กลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด

กระทรวงการต่างประเทศของไทยรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าชาวต่างชาติไทยในออสเตรเลียเป็นกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ผู้ลงคะแนนไทยทั้งหมด 2,752,119 คนได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมถึง 19 กุมภาพันธ์สำหรับการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม

จากจำนวน 2,632,935 คนเป็นผู้ที่ต้องการใช้บัตรลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง กระทรวงรายงานว่าคนไทย 119,184 คนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศใน 67 ประเทศได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนกับ 94 ภารกิจทางการทูตของไทย ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 ชาวไทย 146,133 คนที่ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในต่างประเทศและ 76,615 หรือ 52.43 เปอร์เซ็นต์ลงคะแนนเสียง จากจำนวนคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ