การแยกและการขยายตัวของเซลล์

เอกลักษณ์ของเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำคร่ำของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ WFIRM ได้แสดงให้เห็นว่าเซลล์สามารถช่วยฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะในรูปแบบทางคลินิกของโรคไต ผลการวิจัยของเราระบุว่าเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดเซลล์สากลได้และอาจเป็นวิธีการรักษาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและทำให้ร่างกายทรุดโทรม

การบำบัดรักษาโรคไต นักวิจัยของ WFIRM เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในการวิจัยบุกเบิกด้านการพิมพ์ bioprinting ของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ได้จัดการโรคไตและการขาดแคลนอวัยวะหลายวิธี พวกเขาเป็นคนแรกในโลกที่สามารถระบุและจำแนกสเต็มเซลล์ที่ได้จากน้ำคร่ำในปี 2550 และได้พัฒนาเทคนิคการแยกและการขยายตัวของเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำคร่ำสามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสากลได้เนื่องจากพวกมันมีความสามารถในการกลายเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการต้านการอักเสบทำให้เป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการฟื้นฟู