ปราสาทเขาโล้น

มรดกอารยธรรม “อังควร์พนม” ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดสระแก้ว กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็น ปราสาทประจำเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปราสาทเขาน้อย สันนิษฐานว่าเดิมทีเดียวมีปรางค์ทั้งหมด 4 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง เหลือเพียง ซากปรักหักพังไว้เท่านั้น สำหรับปราสาทเขาโล้นแห่งนี้ ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐเผามีหินทรายเป็นพื้นฐาน

สถาปัตยกรรมของปราสาทมีลักษณะเป็นเทวาลัย ผังของปราสาทนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ลักษณะ ของปรางค์เหมือนปราสาททั่วไป มีประตูเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียว ส่วนด้านเหนือ ใต้ และตะวันตก จะเป็นประตูปิดสนิท นอกจากนี้รอบๆ ภูเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทยังมีร่องรอยของชุมชนโบราณในอดีต และสองข้างทางขึ้นไปสู่ปราสาทนั้นเรียงรายด้วยต้นไม้นานาชนิดเสริมบรรยากาศสวยงามเป็นธรรมชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand