รูปแบบของสัญญาณที่แตกต่างกัน

เสียงของเราช่วยเชื่อมโยงเรากับเพื่อนครอบครัวและโลกรอบตัวเราซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียพลังเสียงเนื่องจากการบาดเจ็บหรือโรคร้ายกาจมากจากการศึกษาในวันนี้เรามีวิธีที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูพลังนั้นเราได้แสดงให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมความคิดของคนเหล่านี้อาจถูกถอดรหัสและเข้าใจโดยผู้ฟังคนใดก็ได้ทศวรรษของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนพูด

หรือแม้แต่จินตนาการการพูดรูปแบบการเล่าเรื่องของกิจกรรมปรากฏในสมอง รูปแบบของสัญญาณที่แตกต่างกันแต่เป็นที่รู้จัก เกิดขึ้นเมื่อเราฟังคนพูดหรือจินตนาการฟัง ผู้เชี่ยวชาญที่พยายามบันทึกและถอดรหัสรูปแบบเหล่านี้เห็นอนาคตที่ความคิดไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในสมอง แต่สามารถแปลเป็นคำพูดด้วยวาจาได้แต่การประสบความสำเร็จในเพลงนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าท้าทาย ความพยายามเริ่มต้นในการถอดรหัสสัญญาณสมองมุ่งเน้นไปที่คอมพิวเตอร์แบบง่าย ๆ ที่วิเคราะห์สเปกตรัมซึ่งเป็นการนำเสนอภาพของความถี่เสียง