เครื่องหมายบ่งชี้โรคของเงื่อนไขการตั้งครรภ์

วิเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ CMP หลายชุด แต่พบว่าโปรตีนในกลุ่มย่อยเหล่านี้สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงทั้งสำหรับคุณแม่ที่เคยให้กำเนิดมาแล้วและสำหรับคุณแม่มือใหม่ สำหรับสตรีที่มีบุตรเป็นครั้งแรกหากผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดโดยธรรมชาติเท่ากับ 4.9 เปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบในเชิงบวกแนะนำว่ามีความเสี่ยง 20 เปอร์เซ็นต์ Continue reading เครื่องหมายบ่งชี้โรคของเงื่อนไขการตั้งครรภ์